Centrum Usług Społecznych w Gminie Świdwin

Wyjazd integracyjno - rekreacyjny

15 czerwca 2018, 09:41 (wiek: 6 lat)

W ramach realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdwinie projektu pn. Akademia Aktywności: "Podążając za zmianami" w dniach 19.06.2018 r. - 20.06.2018 r. odbędzie się dla uczestników projektu wyjazd integracyjno - edukacyjny pn.: "Pierwszy krok do zmian".

W wyjeździe integracyjno - edukacyjnym łącznie weźmie udział 15 uczestników. Program wyjazdu będzie obejmował m.in. trening kompetencji społecznych, w tym zajęcia z zakresu gospodarowania budżetem domowym oraz zajęcia wizażu a także zajęcia integracyjne (m.in. zwiedzanie latarni morskiej, przejazd kolejką, rejs statkiem, zajęcia o charakterze kulturalnym, tj. zwiedzanie muzeum minerałów, spotkania/kolacje integracyjne). Program będzie obejmował również aktywne spędzanie czasu na basenie oraz siłowni.

W załączeniu: