Centrum Usług Społecznych w Gminie Świdwin

"Popołudniowa Akademia Zmiany"-Spotkania liderów środowiskowych i grup sąsiedzkich

21 stycznia 2015, 17:40 (wiek: 9 lat)

W ramach realizowanego projektu: "Popołudniowa Akademia Zmiany" Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdwinie Pani Barbara Felska wraz z socjologiem Panią Iwona Kowalską, psychologiem Panem Jędrzejem Szynkowskim i pracownikami socjalnymi: Panią Barbarą Kochanowską i Panią Bożeną Kretowicz w miesiącu grudniu 2014 roku byli organizatorami spotkań liderów środowiskowych i grup sąsiedzkich.

17.12.2014r. spotkanie odbyło się na świetlicy wiejskiej w Bierzwnicy i Krosinie, natomiast w dniu 18.12.2014r. forum miało miejsce na świetlicach wiejskich w Klępczewie i Lekowie. W spotkaniu uczestniczyli, oprócz głównych organizatorów wszystkie osoby, chcące włączyć się w aktywne życie Gminy Świdwin-społeczność lokalna.

Przedsięwzięcie ma na celu aktywizowanie społeczności lokalnych, tworzenie poczucia przynależności do danego miejsca i lokalnej grupy, uruchomienie na nowo zbiorowych strategii pomagania ludziom w pomaganiu sobie nawzajem.

Wśród celów spotkania wymienić należy:

  • powstanie silnych, zintegrowanych społeczności lokalnych,
  • rozwój lokalnej samoorganizacji, solidarności i tworzenie więzów samopomocy,
  • zaktywizowanie lokalnych zasobów ? instytucji i organizacji samorządowych, pozarządowych, biznesowych,
  • wzmacnianie i integracja lokalnych grup obywatelskich,
  • budowanie tożsamości wspólnot lokalnych poprzez podnoszenie jakości społecznych integracji, związków i sieci kontaktów,
  • pomaganie ludziom w tworzeniu i odtwarzaniu ich własnych społeczności lokalnych i grup społecznych, pozwalających w radzeniu sobie z rozwiązywaniem lokalnych problemów oraz kontroli nad własnym życiem.