Centrum Usług Społecznych w Gminie Świdwin

BEZPŁATNE zagraniczne praktyki zawodowe w Irlandii

12 kwietnia 2018, 14:00 (wiek: 6 lat)

Zachodniopomorska Grupa Doradcza Sp. z o.o. wraz z irlandzkim Partnerem Together-Razem Centre rozpoczęła realizację projektu pn. "Bez granic 2.0 - międzynarodowe doświadczenie zawodowe kluczem do aktywizacji młodych osób". Projekt skierowany jest do osób, które spełniają poniższe kryteria łącznie tzn.:

 1. są w wieku 18-35 lat;
 2. są osobami niepracującymi lub biernymi zawodowo;
 3. zamieszkują województwo zachodniopomorskie;
 4. nie uczą się ani nie szkolą.

Podczas rekrutacji priorytetowo traktujemy osoby z następujących grup:

 1. osoby, które opuściły zakład poprawczy, Schronisko dla Nieletnich, Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy, Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii, pieczę zastępczą;
 2. osoby długotrwale bezrobotne;
 3. osoby posiadające wykształcenie maksymalnie gimnazjalne;
 4. osoby niepełnosprawne;
 5. kobiety

Dzięki udziałowi w projekcie każdy uczestnik:

 1. uzyska pomoc doradcy zawodowego i psychologa w określeniu ścieżki zawodowej i edukacyjnej;
 2. będzie miał możliwość płynnego posługiwania się w mowie i piśmie językiem angielskim;
 3. uzyska pomoc w zakresie pisania CV oraz listu motywacyjnego;
 4. skorzysta z kursów nadających uprawnienia do wykonywania zawodu.

W ramach projektu 54 osób udział w kursach z branży:

 1. biurowej pracownik biurowy, księgowy);
 2. gastronomicznej (kucharz, kelner, barista);
 3. zdrowia i urody (kosmetyczka, masażysta);
 4. IT (grafik komputerowy, serwis komputerowy).

Zachęcam do śledzenia strony internetowej projektu www.bezgranic.zgd.com.pl

Udział w projekcie jest bezpłatny.

Projekt jest współfinansowany ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Z wyrazami szacunku
Agata Paszczak
Młodszy Doradca ds. Szkoleń
Zachodniopomorska Grupa Doradcza Sp. z o. o.
tel. 91 85 22 607
e-mail: a.paszczak@zgd.com.pl
www.bezgranic.zgd.com.pl