Centrum Usług Społecznych w Gminie Świdwin

Rozstrzygnięcie Konkursu "NIE ZAMYKAJ OCZU NA ZŁO - REAGUJ!"

27 listopada 2014, 09:04 (wiek: 10 lat)

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdwinie w połowie października bieżącego roku  ogłosił konkurs plastyczny i literacki, pt. "Nie zamykaj oczu na zło-reaguj" skierowany do wszystkich mieszkańców Gminy Świdwin w VI kategoriach wiekowych.

W dniu 19 listopada 2014r. o godzinie 16.00 w świetlicy wiejskiej w Lekowie odbyło się oficjalne wręczenie nagród dla Laureatów konkursu za wiersz lub plakat profilaktyczny propagowania działań związanych z profilaktyką i przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.

W spotkaniu uczestniczyły wszystkie te osoby i placówki, które odpowiedziały na ogłoszony konkurs. Ponieważ na konkurs wpłynęły przepiękne, kolorowe prace, Komisja Konkursowa miała niełatwe zadanie. Wykonanie tych prac było na bardzo zróżnicowanym poziomie: znalazły się tu prace, które zostały wykonane zapewne z pomocą rodziców, czy starszego rodzeństwa, jak też prace samodzielne. Według komisji konkursowej właśnie te ostatnie były najwyżej oceniane.

A OTO LISTA NAGRODZONYCH:

I kategoria - do lat 6

 • I Miejsce: Hanna Wojtów
 • 2 wyróżnienia: Miłosz Pacholczyk, Amelia Ożóg

 II kategoria - kl. I-III szkoły podstawowe

 • I miejsce: Zuzanna Pac
 • II miejsce: Filip Przybylski
 • III miejsce: Klaudia Borowicz

Pozostałe dzieci w powyższej kategorii otrzymały wyróżnienia

III kategoria - klasy IV-VI szkoły podstawowe

 • I miejsce: Kinga Kalka
 • II miejsce: Klaudia Kopaczewska
 • III miejsce: Daria Tymińska

2 wyróżnienia: Emila Skwarek, Dagmara Adamczyk

IV kategoria - szkoły gimnazjalne i ponadgimnazjalne

 • I miejsce: Michalina Szymurska
 • II miejsce: Emilia Kucharzewska
 • III miejsce: Izabela Łapko, Milena Rysiukiewicz

V kategoria - dorośli

 • I miejsce: Rafał Suchecki

VI kategoria - świetlice, biblioteki

 • I miejsce: Świetlica wiejska w Lekowie
 • II miejsce: Świetlica wiejska w Krosinie
 • III miejsce: Świetlica wiejska w Rogalinie oraz  Świetlica wiejska w Cieszeniewie

Pozostałe placówki otrzymały wyróżnienia.

Nagrody rzeczowy oraz słodycze wręczyła Kierownik GOPS Świdwin Pani Barbara Felska oraz Pani Justyna Strógarek - pracownik Urzędu Gminy Świdwin.
Wszystkim pozostałym uczestnikom konkursu dziękujemy serdecznie za wykonane prace pełne inwencji twórczych.

Ogłoszony konkurs był częścią prowadzenia działań związanych z profilaktyką i przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie przez Ośrodek. Ponadto jego celem jest podnoszenie świadomości dzieci i młodzieży na temat negatywnych konsekwencji wynikających z wystąpienia przemocy, zainicjowanie artystycznej refleksji na temat przemocy bezpośrednio i pośrednio obecnej wokół nas oraz podkreślenie wagi tzw. "pierwszego kroku", czyli dostrzegania przemocy w otoczeniu rówieśniczym, sytuacjach rodzinnych, sąsiedzkich, szkolnych, a także w telewizji oraz grach multimedialnych, uwrażliwienie dzieci i młodzieży na problem przemocy. Wszystkie prace były bardzo ciekawe. Uczestnicy konkursu wykazali się dużą wrażliwością na problem przemocy, wykorzystując różne formy graficzne oraz techniki. Autorzy prac w sposób sugestywny zaprezentowali własne postawy wobec problemu przemocy. Wszystkie prace przedstawiały cel konkursu i zagadnienia.

Uważamy, iż uwrażliwienie dzieci, młodzieży i dorosłych na problem przemocy w rodzinie, jak również uświadomienie skutków stosowania przemocy oraz potrzeby przeciwdziałania przemocy w rodzinie jest ważnym aspektem w prowadzonej polityce społecznej. Dzieciństwo wypełnione przemocą bardzo negatywnie oddziałuje na późniejszy rozwój młodego człowieka. Pamiętajmy, iż dziecko będące świadkiem przemocy jest jednocześnie jej ofiarą.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdwinie składa podziękowanie dla wszystkich tych osób i instytucji, które włączyły się w przedsięwzięcie zwracające uwagę na zjawisko przemocy w rodzinie oraz promuje wartości rodzinne. Dziękuje wszystkim dyrektorom szkół, opiekunkom świetlic wiejskich za zainteresowanie konkursem oraz przygotowanie uczestników. Dziękujemy wykonawcom za udział w konkursie i poświęcony czas podczas tworzenia dzieł.

Konkurs plastyczny "Nie zamykaj oczu na zło-reaguj" ogłoszono w ramach projektu pt. "Popołudniowa Akademia Zmiany" współfinansowanego ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Osłonowego ?WSPIERANIE JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W TWORZENIU SYSTEMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE?