Centrum Usług Społecznych w Gminie Świdwin

Pora na Seniora

20 października 2014, 17:51 (wiek: 10 lat)

W sobotę, 18 października, odbył się wyjazd integracyjny do Dobrzycy, realizowany w ramach projektu "Pora na Seniora".

"Pora na Seniora" to projekt Stowarzyszenia Wsi Ząbrowo, skierowany do 40- osobowej grupy mieszkańców powiatu, zagrożonych wykluczeniem ze względu na: wiek, sprawność i/lub miejsce zamieszkania (w tym do osób 50+ oraz niepełnosprawnych). Partnerem w realizacji projektu jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdwinie.

Na terenie Gminy Świdwin seniorzy mają ograniczone możliwości podejmowania aktywności- we wsiach często brakuje oferty kulturalnej, rekreacyjnej i społecznej, a dojazd do Świdwina jest uciążliwy i wiąże się z dodatkowymi kosztami, przez co osoby dojrzałe nie mogą skorzystać z oferty Uniwersytetu Trzeciego Wieku i innych (nielicznych) instytucji prowadzących działania adresowane do tej grupy wiekowej. Partnerstwo Lokalne Gminy Świdwin, reprezentowane przez Stowarzyszenie Wsi Ząbrowo dostrzegło ten problem. Dzięki dotacji ze środków Starostwa Powiatowego w Świdwinie było możliwe przygotowanie oferty, skierowanej do osób starszych i starzejących się.

W ramach projektu zostaną zorganizowane warsztaty z psychologiem (komunikacja interpersonalna, gry i zabawy umysłowe, ćwiczenie pamięci oraz logicznego myślenia), zajęcia z socjologiem (muzykowanie jako forma rozwoju osobistego) oraz ćwiczenia taneczno-ruchowe, połączone z wykładem na temat zdrowego żywienia (instruktor fitness).

Elementem "Pory na Seniora" jest wyjazd integracyjny, w którym uczestniczyli członkowie Klubów Seniora w Lekowie i Batyniu, mieszkańcy Ząbrowa i podopieczni Środowiskowego Domu Samopomocy ?Razem Łatwiej? w Klępczewie. Ze względu na duże zainteresowanie uczestników, niezbędne było przeprowadzenie rekrutacji, w której wyłoniono 43 uczestników wyjazdu. Był on okazją do wymiany doświadczeń i dobrych praktyk, a także szansą na inspirację do działania seniorów i osób starzejących się z terenu powiatu świdwińskiego- zgodnie z koncepcją aktywnego starzenia.