Centrum Usług Społecznych w Gminie Świdwin

Realizacja projektu Popołudniowa Akademia Zmiany

09 października 2014, 14:48 (wiek: 10 lat)

Informujemy, że w okresie od września do grudnia 2014 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdwinie we współpracy z Gminą Świdwin oraz Partnerstwem Lokalnym Gminy Świdwin realizuje projekt pn. "Popołudniowa Akademia Zmiany".

Inicjatorem projektu jest Wójt Gminy Świdwin, pan Zdzisław Pawelec, a autorami wniosku są: kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, pani Barbara Felska, terapeuta rodzin, pani Elżbieta Karnicka oraz psycholog, pan Jędrzej Szynkowski. Realizacja zadania będzie możliwa dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Osłonowego "Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu przeciwdziałania przemocy w rodzinie".

"Popołudniowa Akademia Zmiany" jest odpowiedzią na potrzeby mieszkańców Gminy Świdwin.
W ramach projektu przewidzieliśmy szereg działań, mających na celu poprawę jakości życia, aktywizację lokalnej społeczności oraz zbudowanie wsparcia specjalistycznego i przeciwdziałanie zjawisku przemocy.

Ze względu na utrudniony dojazd do Świdwina wielu klientów GOPS nie mogło w pełni wykorzystać wsparcia, jakie oferuje Ośrodek. Niezbędne było wprowadzenie działań, które ułatwiałyby kontakt ze specjalistami. W tym celu w czterech miejscowościach: Bierzwnicy, Klępczewie, Krosinie i Lekowie uruchomiliśmy punkty wsparcia środowiskowego "Oczko", w których bezpłatnie można skorzystać z porad terapeuty rodzinnego, pracowników socjalnych i psychologa. Ponieważ traktujemy rodzinę jako "całość", prowadzimy spotkania rodzinkowe, pomagające przezwyciężyć kryzys i poprawić domową komunikację. Staramy się umacniać rolę rodziny, czego dowodem był Festyn Rodzinny, który zorganizowaliśmy 21 września w Krosinie.

Dodatkowo, w szkołach gimnazjalnych z terenu Gminy Świdwin utworzyliśmy grupy socjoterapeutyczne, a także wprowadziliśmy doradcę zawodowego, dzięki czemu młodzież otrzyma wsparcie już na początkowym etapie planowania ścieżki edukacji i kariery. To właśnie młodzież jest głównym odbiorcą działań w "Popołudniowej Akademii Zmiany"- dzięki zajęciom pozalekcyjnym, wyjazdowym warsztatom, kółkom zainteresowań i konkursom chcemy budzić u młodych ludzi aktywność, poczucie własnej wartości oraz kreatywność, przygotowując do twórczego rozwiązywania problemów w przyszłości.

Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia strony projektu oraz strony Partnerstwa Lokalnego Gminy Świdwin, na których na bieżąco pojawiają się relacje z prowadzonych działań.

Strona projektu:
http://projektswidwin.wordpress.com/

Strona Partnerstwa Lokalnego Gminy Świdwin:
http://partnerstwoswidwin.wordpress.com/