Centrum Usług Społecznych w Gminie Świdwin

Popołudniowa Akademia Zmiany -Grupy Socjoterapeutyczne

09 października 2014, 10:22 (wiek: 10 lat)

W Zespole Szkół w Bierzwnicy i Zespole Szkół w Lekowie startują kolejne działania, skierowane do młodzieży- grupy socjoterapeutyczne z elementami gier i zabaw.

W każdej ze szkół zostanie przeprowadzone po 10 godzin zajęć, mających na celu budowanie u uczestników poczucia akceptacji samego siebie i swoich słabości, otwartości na otoczenie oraz radzenia sobie z problemami. Dzięki wsparciu grupowemu, uczestnicy będą w stanie poznać i wykorzystać swoje zasoby oraz nauczą się nawiązywać pozytywne relacje z rówieśnikami.

Więcej informacji na temat projektu wraz z terminami porad znajdziecie tutaj