Centrum Usług Społecznych w Gminie Świdwin

Informacja w sprawie przyjmowania wniosków o zasiłek rodzinny oraz dodatków do zasiłku rodzinnego na okres zasiłkowy 2014/2015

28 sierpnia 2014, 08:43 (wiek: 10 lat)

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdwinie informuje, że od dnia 1 września 2014 r. w godz. od 7.30 do godz. 15.00 będą przyjmowane wnioski o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego na nowy okres zasiłkowy.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 30 września, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 30 listopada.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 października do dnia 30 listopada, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 31 grudnia.

Jednocześnie informujemy, że od dnia 1 listopada 2014 r. podstawą do nabycia prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego jest spełnienie kryterium dochodowego, które w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie może przekraczać kwoty 574 zł netto.

Jeśli członkiem rodziny jest dziecko posiadające orzeczenie o niepełnosprawności lub umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności, kryterium dochodowe wynosi 664 zł netto na członka rodziny.

Druki wniosków i załączniki można pobrać ze strony internetowej : www.gops.swidwin.ibip.pl lub osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej ul. Kościuszki 15, pok. nr 2

Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie ośrodka ul. Kościuszki 15, pod numerem telefonu 94 36 500 67