Centrum Usług Społecznych w Gminie Świdwin

Aktualności

12 cze
2018

Informacja o kolonach 2018

Wakacje z Muszkieterami oraz Letni sfinansowany wypoczynek dzieci i młodzieżyCzytaj dalej

07 cze
2018

Relacja z wizyt studyjnych

W ramach projektu pt.: "ABC dobrej organizacji" współfinansowanego z środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdwinie w dniu 25 maja 2018 roku odbyła się pierwsza wizyta studyjna do MOPR Poznań, w której uczestniczyło 16 pracowników GOPS w Świdwinie, w tym Kierownik GOPS Świdwin oraz koordynator projektu. Natomiast w dniu 30 maja 2018 roku ci sami pracownicy uczestniczyli w drugiej wizycie studyjnej, tym razem do MOPS Szczecinek.

24 maj
2018

"ABC dobrej organizacji".

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdwinie od marca 2018 r. do sierpnia 2019 r. realizuje projekt pn.: "ABC dobrej organizacji".Głównym celem projektu jest wdrożenie nowego modelu usprawniającego organizację Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdwinie poprzez oddzielenie pracy administracyjnej od świadczenia pracy socjalnej oraz usług.

06 maj
2018

Zapraszamy do udziału w projektach socjalnych

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdwinie realizuje obecnie 3 projekty socjalne skierowane do mieszkańców Gminy Świdwin, tj.:Szkoła dla Rodziców, "Bank czasu - Senior dla Seniora", "Chce Odbudować Swoją Rodzinę"Czytaj dalej

06 maj
2018

Zapraszamy do udziału w projekcie: "Sam mogę wiele z wami prawie wszystko"

Celem głównym projektu: "Sam mogę wiele z wami prawie wszystko" jest aktywizacja społeczna, psychiczna oraz fizyczna osób z zaburzeniami psychicznymi, zwłaszcza osób chorych psychicznie i niepełnosprawnych intelektualnie z terenu Gminy Świdwin poprzez stworzenie kompleksowych działań wspomagających funkcjonowanie w społeczeństwie w okresie od kwietnia 2018 r. grudnia 2018 r. Czytaj dalej

02 maj
2018

Zapraszamy do udziału w projekcie: "Przymierze dla zdrowia-dzieci, rodzice i szkoła"

Stowarzyszenie Dobrych Inicjatyw "AKORD" zwróciło uwagę, iż edukacja zdrowotna jest priorytetem zdrowia publicznego. Działania podejmowane w zakresie edukacji zdrowotnej realizowanej w środowisku lokalnym powinny być przede wszystkim skuteczne.Czytaj dalej

27 kwi
2018

Ogłoszenie wyniku zapytania ofertowego

Ogłoszenie wyniku zapytania ofertowego na Usługi psychologiczne polegające na opracowaniu Indywidualnych Ścieżek Reintegracji dla 30 uczestników projektu pn. Akademia Aktywności: "Podążając za zmianami" w ramach Działania 7.1 Programy na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizację społeczno-zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zawodowej, nr projektu RPZP.07.01.00-32-K716/17

24 kwi
2018

Zaproszenie do udziału w projekcie

Fundacja Green Europe w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Aktywnego Wspierania Gospodarki, realizuje na terenie województwa zachodniopomorskiego, w powiatach: drawskim, białogardzkim oraz świdwińskim projekt: "Postaw na aktywność" nr projektu: RPZP.07.01.00-32-K611/17, dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata: 2014-2020, Oś Priorytetowa 7 Włączenie społeczne, działanie 7.1Czytaj dalej

19 kwi
2018

Ogłoszenie o zamówieniu

Zapytanie ofertowe na Usługi psychologiczne polegające na opracowaniu Indywidualnych Ścieżek Reintegracji dla 30 uczestników projektu pn. Akademia Aktywności: "Podążając za zmianami" w ramach Działania 7.1 Programy na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizację społeczno-zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zawodowej, nr projektu RPZP.07.01.00-32-K716/17

12 kwi
2018

BEZPŁATNE zagraniczne praktyki zawodowe w Irlandii

Zachodniopomorska Grupa Doradcza Sp. z o.o. wraz z irlandzkim Partnerem Together-Razem Centre rozpoczęła realizację projektu pn. "Bez granic 2.0 - międzynarodowe doświadczenie zawodowe kluczem do aktywizacji młodych osób".Czytaj dalej

Wyświetlanie 81 do 90 z 378 aktualności