Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Aktualności

02 maj
2018

Zapraszamy do udziału w projekcie: "Przymierze dla zdrowia-dzieci, rodzice i szkoła"

Stowarzyszenie Dobrych Inicjatyw "AKORD" zwróciło uwagę, iż edukacja zdrowotna jest priorytetem zdrowia publicznego. Działania podejmowane w zakresie edukacji zdrowotnej realizowanej w środowisku lokalnym powinny być przede wszystkim skuteczne.Czytaj dalej

27 kwi
2018

Ogłoszenie wyniku zapytania ofertowego

Ogłoszenie wyniku zapytania ofertowego na Usługi psychologiczne polegające na opracowaniu Indywidualnych Ścieżek Reintegracji dla 30 uczestników projektu pn. Akademia Aktywności: "Podążając za zmianami" w ramach Działania 7.1 Programy na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizację społeczno-zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zawodowej, nr projektu RPZP.07.01.00-32-K716/17

24 kwi
2018

Zaproszenie do udziału w projekcie

Fundacja Green Europe w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Aktywnego Wspierania Gospodarki, realizuje na terenie województwa zachodniopomorskiego, w powiatach: drawskim, białogardzkim oraz świdwińskim projekt: "Postaw na aktywność" nr projektu: RPZP.07.01.00-32-K611/17, dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata: 2014-2020, Oś Priorytetowa 7 Włączenie społeczne, działanie 7.1Czytaj dalej

19 kwi
2018

Ogłoszenie o zamówieniu

Zapytanie ofertowe na Usługi psychologiczne polegające na opracowaniu Indywidualnych Ścieżek Reintegracji dla 30 uczestników projektu pn. Akademia Aktywności: "Podążając za zmianami" w ramach Działania 7.1 Programy na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizację społeczno-zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zawodowej, nr projektu RPZP.07.01.00-32-K716/17

12 kwi
2018

BEZPŁATNE zagraniczne praktyki zawodowe w Irlandii

Zachodniopomorska Grupa Doradcza Sp. z o.o. wraz z irlandzkim Partnerem Together-Razem Centre rozpoczęła realizację projektu pn. "Bez granic 2.0 - międzynarodowe doświadczenie zawodowe kluczem do aktywizacji młodych osób".Czytaj dalej

28 mar
2018

Życzenia

Zdrowych, Pogodnych Świąt Wielkanocnych, przepełnionych wiarą, nadzieją i miłością. Radosnego, wiosennego nastroju, serdecznych spotkań w gronie rodziny i wśród przyjaciół oraz wesołego "Alleluja".Czytaj dalej

27 mar
2018

Zapytania ofertowe


Zapytanie ofertowe dotyczące wykonania zamówienia w postaci pełnienia funkcji ekspertów - specjalistów: ds. monitoringu oraz ds. wdrożenia w projekcie pt.: "ABC dobrej organizacji", nr POWR.02.05.00-00-0141/17, w ramach Działania 2.5 Skuteczna pomoc społeczna Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

26 mar
2018

Unieważnienie zapytania ofertowego

Unieważnienie zapytania ofertowego-dotyczące wykonania zamówienia w postaci pełnienia funkcji ekspertów - specjalistów: ds. monitoringu oraz ds. wdrożenia w projekcie pt.: "ABC dobrej organizacji", nr POWR.02.05.00-00-0141/17, w ramach Działania 2.5 Skuteczna pomoc społeczna Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

16 mar
2018

Stypendia dla dzieci w ciężkim stanie klinicznym

Gminny Ośrodek Pomocy Społeczne w Świdwinie informuje, że rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji finansowej, opiekujące się dziećmi w ciężkim stanie klinicznym, mogą ubiegać się o roczne stypendium Stowarzyszenia SPES.Czytaj dalej

02 mar
2018

Zawiadomienie o rekrutacji

Gmina Świdwin / Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdwinie informuje, iż prowadzi rekrutację do projektu pn. Akademia Aktywności: "Podążając za zmianami" Oś Priorytetowa VII Włączenie społeczne Działanie 7.1 Programy na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizację społeczno-zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zawodowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa ZachodniopomorskieCzytaj dalej

Wyświetlanie 41 do 50 z 333 aktualności