Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Aktualności

06 maj
2018

Zapraszamy do udziału w projektach socjalnych

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdwinie realizuje obecnie 3 projekty socjalne skierowane do mieszkańców Gminy Świdwin, tj.:Szkoła dla Rodziców, "Bank czasu - Senior dla Seniora", "Chce Odbudować Swoją Rodzinę"Czytaj dalej

06 maj
2018

Zapraszamy do udziału w projekcie: "Sam mogę wiele z wami prawie wszystko"

Celem głównym projektu: "Sam mogę wiele z wami prawie wszystko" jest aktywizacja społeczna, psychiczna oraz fizyczna osób z zaburzeniami psychicznymi, zwłaszcza osób chorych psychicznie i niepełnosprawnych intelektualnie z terenu Gminy Świdwin poprzez stworzenie kompleksowych działań wspomagających funkcjonowanie w społeczeństwie w okresie od kwietnia 2018 r. grudnia 2018 r. Czytaj dalej

02 maj
2018

Zapraszamy do udziału w projekcie: "Przymierze dla zdrowia-dzieci, rodzice i szkoła"

Stowarzyszenie Dobrych Inicjatyw "AKORD" zwróciło uwagę, iż edukacja zdrowotna jest priorytetem zdrowia publicznego. Działania podejmowane w zakresie edukacji zdrowotnej realizowanej w środowisku lokalnym powinny być przede wszystkim skuteczne.Czytaj dalej

27 kwi
2018

Ogłoszenie wyniku zapytania ofertowego

Ogłoszenie wyniku zapytania ofertowego na Usługi psychologiczne polegające na opracowaniu Indywidualnych Ścieżek Reintegracji dla 30 uczestników projektu pn. Akademia Aktywności: "Podążając za zmianami" w ramach Działania 7.1 Programy na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizację społeczno-zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zawodowej, nr projektu RPZP.07.01.00-32-K716/17

24 kwi
2018

Zaproszenie do udziału w projekcie

Fundacja Green Europe w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Aktywnego Wspierania Gospodarki, realizuje na terenie województwa zachodniopomorskiego, w powiatach: drawskim, białogardzkim oraz świdwińskim projekt: "Postaw na aktywność" nr projektu: RPZP.07.01.00-32-K611/17, dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata: 2014-2020, Oś Priorytetowa 7 Włączenie społeczne, działanie 7.1Czytaj dalej

19 kwi
2018

Ogłoszenie o zamówieniu

Zapytanie ofertowe na Usługi psychologiczne polegające na opracowaniu Indywidualnych Ścieżek Reintegracji dla 30 uczestników projektu pn. Akademia Aktywności: "Podążając za zmianami" w ramach Działania 7.1 Programy na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizację społeczno-zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zawodowej, nr projektu RPZP.07.01.00-32-K716/17

12 kwi
2018

BEZPŁATNE zagraniczne praktyki zawodowe w Irlandii

Zachodniopomorska Grupa Doradcza Sp. z o.o. wraz z irlandzkim Partnerem Together-Razem Centre rozpoczęła realizację projektu pn. "Bez granic 2.0 - międzynarodowe doświadczenie zawodowe kluczem do aktywizacji młodych osób".Czytaj dalej

28 mar
2018

Życzenia

Zdrowych, Pogodnych Świąt Wielkanocnych, przepełnionych wiarą, nadzieją i miłością. Radosnego, wiosennego nastroju, serdecznych spotkań w gronie rodziny i wśród przyjaciół oraz wesołego "Alleluja".Czytaj dalej

27 mar
2018

Zapytania ofertowe


Zapytanie ofertowe dotyczące wykonania zamówienia w postaci pełnienia funkcji ekspertów - specjalistów: ds. monitoringu oraz ds. wdrożenia w projekcie pt.: "ABC dobrej organizacji", nr POWR.02.05.00-00-0141/17, w ramach Działania 2.5 Skuteczna pomoc społeczna Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

26 mar
2018

Unieważnienie zapytania ofertowego

Unieważnienie zapytania ofertowego-dotyczące wykonania zamówienia w postaci pełnienia funkcji ekspertów - specjalistów: ds. monitoringu oraz ds. wdrożenia w projekcie pt.: "ABC dobrej organizacji", nr POWR.02.05.00-00-0141/17, w ramach Działania 2.5 Skuteczna pomoc społeczna Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

Wyświetlanie 1 do 10 z 295 aktualności
Pierwsza Poprzednia 1-10 11-20 21-30 31-40 41-50 51-60 61-70 Następna Ostatnia